Zakramenti

KRSTI

POGLEJTE SI PREDVIDEN RAZPORED ZA LETO 2024.

Otroke je potrebno PRIJAVITI za krst vsaj 14. dni pred krstom osebno v župnišču (v času uradnih ur) ali pa se najavite na 031/463-828.

PRIPRAVA na krst za starše (in botre – po možnosti) so objavljeni v razporedu. Za vaše otroke si za ta čas, prosimo, uredite varstvo.

BOTRI

SVETI ZAKON

Razmišljata o poroki? Udeležita se Tečaja priprave na zakon (tudi če so termini že pretekli, se lahko pozanimate na navedenih kontaktih, kdaj so nove možnosti).

Podeljevanje zakramenta svetega zakona je ob sobotah po osebnem dogovoru. Oglasite se preden rezervirate prostor za pogostitev in pošiljate vabila. Hvala.

PRVA SVETA SPOVED in PRVO SVETO OBHAJILO

Otroci prejmejo ta dva zakramenta običajno v 3. letu  rednega sodelovanja ob nedeljah pri sveti maši in obiskovanja verouka. Praznik prve svete spovedi je običajno v postnem času, prvo sveto obhajilo pa v mesecu maju.

SVETA BIRMA

K sveti birmi lahko pristopijo tisti otroci, ki so se na ta zakrament pripravili z rednim sodelovanjem (ne manj kot 3 leta) pri nedeljski sveti maši (tudi med počitnicami), obiskovanjem verouka in osebno dejavnostjo v župniji. Birma je običajno v mesecu oktobru.

SPREMLJANJE BOLNIKOV in ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA

Duhovnika na prvi četrtek in prvi petek v mesecu obiskujeva bolnike in starejše po domovih (možnost za sveto spoved, prejem svetega obhajila, bolniškega maziljenja …). Bolniki in starejši lahko tudi prejmete DUHOVNO OBHAJILO in spremljate prenos svete maše na TV-EXODUS oz. RADIU OGNJIŠČE.

Sorodniki SPOROČITE če se kdo od vaših bližnjih (MESEC ali celo ŽE VEČ) ne more več udeleževati svete maše! Če je kdo od vaših sorodnikov v BOLNIŠNICI so povsod na voljo informacije, na katerega duhovnika se lahko obrnete. Za duhovno oskrbo je poskrbljeno običajno tudi v DOMU ZA STAREJŠE. Naj zaradi brezbrižnosti sorodnikov (ki bi v skrbi ZGOLJ za telesno pomoč/oskrbo svojcev, zanemarili/pozabili na duhovno pomoč) ne bo nikogar, ki v dolgih in težkih urah osamljenosti, bolezni, trpljenja … ne bi imel možnosti srečati se z Jezusom v zakramentih.

Za prejem zakramenta BOLNIŠKEGA MAZILJENJA BOLNIKOM IN STAREJŠIM pokličite PREDEN se človeku zdravstveno stanje tako poslabša, da ne more več komunicirati z okolico. Zelo primerno je, da prosite za ta zakrament PRED večjimi zdravstvenimi posegi (operacijami) ali izpostavljanju večjemu tveganju za zdravje in življenje (tudi mlajši).

Zakrament bolniškega maziljenja se podeluje vernikom običajno na pol leta, oz. vedno ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja.
V primeru nesreče, ali nenadne oslabelosti pokličite duhovnika TAKOJ. Zakramenti se lahko podelijo živim. Ko je človek mrtev lahko zanj molimo in darujemo za svete maše.

OB SMRTI

Ob smrti vaših dragih se zberite ob njih V MOLITVI. Ko izveste kateri dan bi bil možen pogreb, se oglasite v župnišču (predhodno pokličite, če je izven uradnih ur), da določimo uro pogreba.

Krščansko slovo od pokojnika vključuje sveto mašo (pred pogrebom) ter pokop. (Izjemoma je možen tudi samo pokop.)

Sorodniki (sosedje in ostali, ki ste povezani s pokojnim) je potrebno in prav, da pred pogrebom greste K SVETI SPOVEDI (če ste kristjani in nameravate k obhajilu ob pogrebu ter sklenete, da boste živeli tako kot Bog naroča). Tako sebi ne nalagate krivde (zaradi brezbrižnosti do Boga in njegovih besed) pač pa lahko izprosite vašim pokojnim obilo milosti in pomoči za večni mir in srečo v Bogu.