Sv. Tomaž v Brodeh

Druga podružnična cerkev v dolini, ki je 7 km oddaljena od Škofje Loke, pa je gotska cerkev Sv. Tomaža v vasici Brode (366 m). Sosesko sv. Tomaža tvorita vasici Brode in Gabrk.

Tudi ta cerkev izhaja iz 15./16. stoletja. Prezbiterij je gotski z enostavnim izdelanim rebrastim obokom in stranskimi gotskimi okni, srednje okno pa je predelano. Ladja je bila podaljšana. Vsa zunanjščina je poslikana z Jernejevimi freskami (poslednja sodba, sv. Krištof, Kristus z apostoli iz I. 1606). V času baroka sta bila prizidana zvonik z letnico 1732 in zakristija. Veliki oltar (datiran z letnico 1773) je posvečen sv. Tomažu.

Žegnanje je na 1. nedeljo v juniju.