Žalostna Mati Božja na Lontrgu

Najbliže farni cerkvi pa je podružnica Žalostne Matere božje v Špitalski cerkvi. Kako je prišlo do te cerkve?

Leta 1547 je ustanovil Nikolaj Škofič, župnik iz Radovljice, zavod za siromake, imenovan „Špital”. Ta je imel v Loki svojo posest najprej pod nunskim samostanom. Verjetno so že v 16. stoletju sezidali sedanji špitalski kompleks na Lontrgu, ker je bilo tu več prostora. 1698 je bil na Lontrgu velik požar. Po požaru pa so leta 1720 v sklopu „Špitala” sezidali sedanjo cerkev. Veliki oltar te cerkve ima sliko Žalostne Matere božje. Nad njo v atiki pa še podobo sv. Elizabete, ki deli ubožcem kruh. Slike so delo Leopolda Layerja iz 1. polovice 18. stoletja. Za sliko Matere božje pa je v niši kip Pieta. V oltarju sta še kipa sv. Klare in sv. Frančiška, zgoraj pa sv. Štefana in sv. Lovrenca. Levi stranski oltar ima sliko sv. Florjana, nad njim pa je podoba sv. Jurija. Desni oltar ima sliko sv. Roka in Boštjana, nad to sliko pa je podoba sv. Neže. Slike so Tuškove. Oba stranska oltarja sta iz prve polovice 18. stol.

V cerkvi je tudi Layerjev križev pot, kip sv. Janeza Nepomuka (začetek 19. stol.) in več drugih slik.

Žegnanje je predzadnjo nedeljo v cerkvenem letu (novembra).