Sv. Lovrenc v Breznici

Če v vasi Podpulferca kreneš na desno po blegoški cesti, boš kmalu na levi strani zagledal cerkev sv. Lovrenca (550 m). Cerkev stoji na Gori Sv. Lovrenca (608 m) na skrajnem obronku slemena nad Zmincem. Po odkritih freskah sodeč je  cerkev tukaj stala gotovo že v prvi polovici 15. stoletja.

Leta 1824 je vanjo treščila strela in je pogorela. Takrat je bil prejšnji leseni strop nadomeščen z obokom. Prizidan je bil tudi prezbiterij, ki je izgubil gotska okna.

Žegnanje je 2. nedeljo v avgustu. K tej soseski spadata vasi: Breznica in Gabrovo.