Sv. Barbara

Povezava med domačijami, ki so posejane od Osolnika do Tošča – nad celotno levo stranjo doline Hrastnice je cerkev, ki je posvečena sv. Barbari. Postavljena je na višini 650 m. Leta 1291 je na tem mestu že stala kapela. Sedanji zvezdasto obokan prezbiterij je iz leta 1448. Sklepnika sta dva. Sta figuralna, prvi s sv. Barbaro in drugi s sv. Apolonijo. Ostali sklepniki imajo obliko rož ali ščitkov. Gotska okna so delno zazidana. Ladja je bila prizidana že v gotiki. Na stropu ladje sta dve freski iz konca 18. stol. in prikazujeta Marijin vnebohod in Marijino kronanje. Ob levem stranskem oltarju je slika sv. Barbare (19. stol.), ob desnem pa tabla: Jezus nosi težki križ (verjetno Šubičeva delavnica). Na slavoloku sta letnici 1770 in 1883. (1770 obokana ladja). V baroku je bil prizidan k fasadi zvonik ter majhna lopa z lepim baročnim portalom in zakristija poleg prezbiterija.

Žegnanje je 3. nedeljo v avgustu.