Sv. Peter v Bodovljah

Poleg cerkva v hribih, pa sta dve cerkvi v Poljanski dolini: prva je le pol ure oddaljena od Škofje Loke in leži ob robu vasi Bodovlje (350 m). To je cerkev, ki je posvečena sv. Petru in ima za sosesko vasi: Bodovlje, Zminec in Sv. Petra hrib. Na Sv. Petra hribu je tudi Arharjeva votivna kapelica, ki ima v oltarju svetega Bernarda.

Sedanja gotska cerkev izhaja iz 15./16. stol. Zvonik je bil prizidan 1703. leta k fasadi, ki je bila poslikana s freskami. Ladja cerkve je dobila 1841. obokan svod. Leta 1881 je dobil zvonik novo streho. Gotski prezbiterij ima rebrasti svod, ki sloni na šestih konzolah, tri od njih imajo obliko maske. Sklepnikov je osem in so gladki. Na stenah je tu in tam opaziti, da se pod ometom skrivajo freske Jerneja iz Loke. Na stenah ladje so stare freske, ki prikazujejo pasijon (furlanski mojstri). Na povišanih delih ladje pa so še Jernejeve freske. Jernej je tudi poslikal celotni prezbiterij, ki pa še ni odkrit. Freske je zaslediti tudi na zahodni fasadi, levo in desno od prizidanega zvonika, ter na severni steni (verjetno sv. Krištof). Na južni steni se poznajo še obrisi zazidanega gotskega okna.

Žegnanje je 1. nedeljo v septembru.