Sv. Filip in Jakob na Valterskem vrhu

Za vasi Log, Staniše in Valterski vrh, ima soseska svojo podružnico — cerkev Sv. Filipa in Jakoba “v hribih” ali na Valterskem vrhu (687 m), ki je zadnja, najbolj oddaljena podružnica loške župnije (3 ure daleč peš). Cerkev je poznogotska podružnica, dozidana 1534. Prezbiterij je gotski, ladja pa je bila pravokotne oblike, kasneje pa obokana. Posebno vrednost imata dva sklepnika na rebrastem svodu prezbiterija in predstavljata Mater božjo in Sv. Filipa in Jakoba (iz leta 1520). Levi stranski “zlati” oltar (1648) je posvečen Materi božji. Pieta v tem oltarju je poznogotsko delo. Desni oltar sv. Valentina je lep primer rokokoja (1838), verjetno delo P. Šubica.

Žegnanje je 2. nedeljo v juliju.