Sv. Andrej

Sredi travnika na hribu v višini 606 m, eno uro peš hoje od Škofje Loke v naselju Sv. Andreja (60 prebivalcev), stoji stara cerkvica Sv. Andreja. Cerkev je tipična poznogotska božjepotna podružnica. Omenja se že 1501. leta. Najstarejši je mrežasto obokan prezbiterij, sklepnika sta figuralna, dva sta ščitka, ostali pa so rože. Konzole so geometrične. Okna za oltarjem so še gotska. 1958 so bile delno odkrite freske v prezbiteriju (Petrov ribolov, Kristusovo bičanje). Vse freske so iz 17. stoletja. Za oltarjem pa so freske Jerneja iz Loke iz 16. stoletja, na desni renesančne iz 17. stoletja. Ladja je bila obokana 1831. leta.

Žegnanje je 4. nedeljo v avgustu.