Sv. Ožbolt

Cerkev stoji na 860 m visokem hribu v vasi Sv. Ožbolt nad Škofjo Loko, ki na desni strani zaključuje dolino Hrastnice.

Leta 1291. je na mestu sedanje cerkve že stala kapela (kakor omenja urbar iz tega leta).

Sedanja cerkev je bila pozidana v 16. stoletju. Poznogotski prezbiterij sedanje cerkve ima na ščitku letnico 1527.

Žegnanje je 1. nedeljo v avgustu.