Oznanila

Stran 1 od 291  > >>

28. March 2015
Kategorija: Oznanila
Avtor: admin

- Vstopili smo v VELIKI TEDEN Gospodovega trpljenja. V tem tednu ni uradnih ur. Otroci ta teden nimate verouka (razen 1. in 2. r.), pač pa zagotovo (od 3. r. dalje) pridite vsaj dvakrat k obredom svetega velikonočnega tridnevja: velikega četrtka, petka, oz. k velikonočni vigiliji! Za ministrante bodo te tri dni vsak večer ob 18. uri obvezne ministranske vaje.

- Možnost za prejem zakramenta svete spovedi je v tem tednu pred svetimi mašami in vse dni pri bratih kapucinih.

- V ponedeljek bo po maši TIHA ADORACIJA.

- VELIKI ČETRTEK: Sveta maša bo ob 19. uri. Praznujemo postavitev evharistije, mašništva in nove zapovedi ljubezni. Pušica tega dne je namenjena za družine v stiski, za katere skrbi naša Župnijska Karitas. Po 'Slavi' utihnejo orgle in zvonovi. Jezus se je po zadnji večerji umaknil v vrt Getsemani, od koder so ga odvedli v ječo. V spomin na ta dogodek prenesemo Najsvetejše v ječo na stranskem oltarju. V molitvi ostanemo z Jezusom do 22. ure.

- VELIKI PETEK: Ta dan je strogi post. Vsaka zabava je ta dan neokusna. Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo molili v cerkvi križev pot, ter pričeli tudi z devetdnevnico k Božjemu usmiljenju. Obredi v čast Jezusovemu trpljenju se začnejo ob 19. uri. Ta dan (ko edini dan v letu ni svete maše) nas Cerkev vabi, da pri posebnem bogoslužju globlje premišljujemo ceno našega odrešenja. Ne častimo lesenega križa, temveč Njega, ki je na križu za nas daroval samega sebe - za nas, vso Cerkev in vse ljudi! Po končanih obredih ostanemo zbrani še v molitvi žalostnega dela rožnega venca ob Božjem grobu.

- VELIKA SOBOTA: Zjutraj bo ob 6. uri BLAGOSLOV OGNJA in VODE. Ta dan radi obiščimo cerkev in molimo ob Božjem grobu. Kar boste darovali pri Božjem grobu, je namenjeno za Cerkev v Sveti deželi. BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL bo v župnijski cerkvi ob 11., 14., 15. in 16. uri (pred blagoslovi bomo molili v čast Božjemu usmiljenju). Na podružnicah pa: v Brodeh ob 14. uri, v Bodovljah ob 15. uri, na Hribcu ob 16. uri in na Lontrgu ob 17. uri.

- VELIKONOČNA VIGILIJA se začne ob 20. uri. Vigilija (bedenje) je veselo pričakovanje vstajenja. S seboj prinesite sveče, ki jih bomo prižgali med slavjem luči in pri obnovitvi krstnih obljub. Bogoslužje na veliko soboto zvečer je najbogatejše in najlepše v vsem letu in predstavlja vstop v skrivnost krsta in novega življenja v Kristusu. Radi pridimo k slovesnemu bogoslužju. Pri tej maši se spet oglasijo orgle in zvonovi.

- Danes teden bomo obhajali največji krščanski praznik, VELIKO NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA. Ob 6. uri bo vstajenjska procesija (sodeluje tudi godba) in nato slovesna sveta maša. Praznični sveti maši bosta še ob 8. in ob 10. uri. Pri vseh mašah bo ofer-darovanje za cerkvene potrebe.

- Popoldne ob 15. uri bo na Hribcu protipotresna pobožnost, ko se bomo priporočili Božjemu usmiljenju in Materi Božji za varstvo pred potresi v naših časih in življenjih. Radi pridite.

- Dan po veliki noči je VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sveti maši bosta ob 8. in 10. uri. Ob 9. uri bo sveta maša tudi v cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču.

- Otroci v tem tednu še nimajo verouka (povabljeni k maši).

- V četrtek bomo ob 18. uri molili pred Najsvetejšim za mlade.

- V petek se bodo letošnji birmanci odpravili na duhovne vaje pred sveto birmo. Podprimo jih s svojo molitvijo.

- V petek po maši in v soboto pred mašo, bo pobožnost v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu (namesto na prvi petek in soboto).

- Ves teden je eno samo praznovanje VELIKE NOČI (osmina). Radi pridite k sveti maši, ko utrjujemo vero v Vstalega. Pred mašo molimo devetdnevnico v čast Božjemu usmiljenju.

- Danes teden je 2. velikonočna – BELA NEDELJA in nedelja BOŽJEGA USMILJENJA.

- Naslednje Krščevanje bo v nedeljo, 19. aprila.

 

Priloga: Župnijska oznanila ...
Oznanila-07-2015.pdf - 29.03.2015