Oznanila

27. October 2013

30. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA


Kategorija: Oznanila
Avtor: admin


- Danes ob 15. uri, še zadnjič v letošnjem oktobru molimo rožni venec na podružnicah, in sicer na Hribcu, sv. Florjanu in na Sv. Barbari. Vabljeni.

- Danes ob 15. uri bo diakonsko posvečenje v Selcih, ko bosta posvečena dva bogoslovca Ljubljanske nadškofije, Mohor Rihtaršič (župnija Selca) in Andrej Naglič (Ribno). Podprimo ju z molitvijo in molimo tudi za nove duhovne poklice.

- Bog povrni za darove, ki ste jih preteklo nedeljo namenili za misijone.

- Bogu hvala za vse milosti in vsem, ki ste prišli k čaščenju, sveti maši in prispevali svoj delež k lepemu praznovanju celodnevnega čaščenja!

- Ta teden ni verouka, ker so prazniki in tudi šolske počitnice. Otroci in starši še pridite k rožnemu vencu in zagotovo 1. novembra k sveti maši. Otroci in odrasli v tem tednu opravite sveto spoved, pred praznikom vseh svetih. Bilo bi čudno, če bi Boga prosili za rajne, sami pa se ne bi potrudili za prijateljstvo z njim. 

-Bolnike bova duhovnika obiskovala izjemoma v četrtek dopoldan.

- V četrtek, bomo ob 17. uri (uro pred mašo), pred Najsvetejšim molili za nove duhovne poklice in zvestobo poklicanih. Ta dan bo tudi sklep rožnovenske pobožnosti. Lepo povabljeni.

- V petek, 1. novembra, bo slovesni in zapovedan praznik VSEH SVETIH. Praznične svete maše bodo po nedeljskem redu. Ob 13. uri bomo v cerkvi molili za rajne po vaših namenih (»očenaši«), nato bo ob 13.30 sveta maša. Po končani maši gremo na Mestno pokopališče, kjer ob 14.30 molimo za vse pokojne farane in pokropimo grobove. V Lipici bodo molitve ob 15.30. Ob 17. uri zopet povabljeni v cerkev k molitvi rožnih vencev za rajne. Povabljeni ste, da molite za rajne tudi doma. Ob 19. uri mladi povabljeni k molitvi na Mestno pokopališče.

- V soboto 2. novembra bo SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – VERNE DUŠE. Svete maše praznika bodo ob 8. in 10. uri, ter ob 9. uri v cerkvi Gospodovega vstajenja na Mestnem pokopališču. Večerna maša bo že nedeljska.

- V prvih dneh novembra bomo 20 minut pred večerno mašo molili za rajne po namenu vaših prošenj (očenaše za rajne).

- V prvih osmih dneh novembra Cerkev naklanja za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne popolni odpustek. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah 1. in 2. novembra in na naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, ter molimo po namenu svetega očeta.

- Danes teden bo ZAHVALNA NEDELJA, ko se bomo Bogu zahvalili za sadove narave, vse kar smo in kar nam vsakodnevno podarja, ter predvsem za Njegovo bližino. Pri vseh mašah (tudi v soboto zvečer) bo ofer - darovanje za potrebe župnije. Bog vam povrni! Hvala tudi vsem, ki boste v tem tednu prinesli kaj od sadov in darov narave, za okrasitev oltarja na zahvalno nedeljo.

 

Priloga: Župnijska oznanila ...

Oznanila-22-2013.pdf - 20.10.2013